IT-drift

Avhenging av ditt IT-behov vil vi være tilstede og drifte ditt datasystem til fast eller avtalt tidspunkt.

IT-sikkerhet

Vi ønsker å ivareta din IT-sikkerhet med gode løsninger for brannmur, backup, antivirus og spenningsvern/UPS.

Server og nettverk

Vi utarbeider løsningsforslag med hensyn til skalering, sikkerhet, valg av forretningsapplikasjoner og rett type utstyr.

IT-avdeling

Benytt NetTools som din IT-avdeling. Vi besørger drift av serverpark og gir IT-support til deg og bedriftens medarbeidere.

Din samarbeidspartner på IT!

Vi tilbyr et bredt konsept hvor vi kan utgjøre din bedrifts IT-avdeling eller bistå ved behov. Vi besørger drift av serverpark og gir IT-support til bedriftens medarbeidere.

Vi i NetTools bestreber oss på å være en dyktig samarbeidspartner for din bedrift. Vi ønsker at du skal ha et velfungerende og funksjonelt IT-system.

Vi består av dyktige teknikere og konsulenter med lang erfaring. Vi har et sterkt ønske om å bidra til at våre kunder får en vellykket forretningsdrift ved valg av rett type IT-infrastruktur og riktige forretningsapplikasjoner.

Vi har kontorer i Ryensvingen 2-4, inngang D, i Oslo.