GDPR har gjort mange mer oppmerksom på hva de gjør med lagret informasjon. Men det er en ting som lett blir oversett: digitale lagringsmedier man ikke lenger bruker.

 

Hva gjorde du med den gamle telefonen sist du kjøpte en ny? Hva med harddiskene på firmaets gamle pc-er? Eller hva med de utallige minnepinnene som flyter rundt på kontoret?

 

Det holder ikke å slette informasjonen som ligger på dem. Informasjon kan fortsatt hentes ut. Om digitale lagringsmedier kommer på avveie, kan man risikere at sensitiv informasjon havner på forsiden av avisene eller i hendene på konkurrenter.

 

Så hva skal man gjøre med digitale lagringsmedier man ikke lenger bruker eller har behov for? Det eneste trygge er å destruere dem. NetTools har et samarbeid med NorskMakulering. Vi kan hente deres digitale lagringsmedier og sørge for at det blir sendt til NorskMakulering sin kvern, der de blir destruert på en trygg og forsvarlig måte.

 

Hva er prosessen?

Dere som kunde kan si ifra til oss om hva og hvor mye dere ønsker å kaste. Vi sørger for at det blir transportert til NorskMakulering sin kvern, der datalagringsmediene blir makulert i kverna sånn at det ikke kan rekonstrueres. Til slutt gjenvinnes avfallet.

 

Ekstra sikkerhetstiltak som kvitteringsbevis etter destruksjon, frakt i plombert pose og personlig tilstedeværelse kan også settes i verk.

ESET Endpint Antivirus er en tjeneste som er enkel å administrere, og er brukervennlig for sluttbrukere. ESET jobber i bakgrunnen, og forsinker ikke. Med ESET er det en ting mindre å bekymre seg over.

 

Hva er risikoen?

Vi utsettes for stadig flere digitale angrep, og de blir stadig mer sofistikerte. Det må derfor flere lag med deteksjon til for å sikre seg om at man er trygg. Et angrep kan føre til store tap som kan ramme bedriften hardt.

 

Hvordan virker det?

Programmet har mer enn en måte å kjenne igjen virus på, og jobber heuristisk. Det krever lavt systembruk, som sikrer rask og jevn ytelse med kontinuerlig sikkerhetsnivå. Selv små signatur oppdateringer gjøres uten å redusere hastigheten i systemet. Det gir proaktiv trussel oppdaging og beskyttelse mot stadig mer sofistikerte og målrettede nettrusler. I tillegg skanner mediekontrollen automatisk alle flytttbare medier, og blokkerer disse om de regnes som upålitelige.

 

Hvorfor velge ESET?

Produktet er lett å bruke for sluttbrukere. Det gir stor frihet til administratorer, som kan lage policyer for grupper, og planlegge oppgaver for å automatisere rutineaktiviteter fra intuitive skjermbilder. Og viktigst av alt; trussel oppdagingen jobber i flere lag, og krever lite systembruk, som ikke gir noen opplevd treghet.

SikkerBackup er en backuptjeneste som er til for at din hverdag skal være så enkel som mulig, ved å levere sikkerhet uten at det krever masse ressurser. Ved å ta backup av filene dine, unngår du alvorlige fil-tap som kan skade bedriften din.

 

Hvordan virker det?

Vi gjennomfører installasjonen på deres maskiner, for å sikre at dette blir gjort korrekt. Ved første backup overføres alle data, deretter vil kun endringer bli overført til backupserverne. Backupkjøringen overvåkes de første fem virkedagene, for å forsikre at alt er slik det skal være. Dere mottar en daglig rapport på backup, samt informasjon om noe ikke gikk som planlagt.  Skulle uhellet være ute, henter dere bare ned backupen via programmet, som automatisk dekrypteres på deres maskin. Systemet krever lite ressurser, slik at dere ikke opplever noe treghet.

 

Hvordan er sikkerheten?

Backuptjenesten benytter to servere, som står på hvert sitt serversenter i Oslo. Din backup er til enhver tid lagret på begge serverne. Dere mottar en unik krypteringsnøkkel, så om noen skulle snappe opp noe informasjon, vil det være uleselig uten krypteringsnøkkelen. All data krypteres lokalt på deres maskin. Det er bare dere som har tilgang på deres data, backuptjenesten bare lagrer dem.

 

Hvorfor velge SikkerBackup?

Backuptjenestens priser er opptil 50% billigere enn konkurrentenes. Produktet er lett å bruke, og er tidsbesparende. I tillegg får du en 2 måneders garantiperiode, der kjøpet kan heves dersom produktet ikke leverer som lovet.

Man kan få mye rart i innboksen. SecureMail forebygger og fjerner det meste av skadelige programmer i eposten du mottar og sender. Med gode filtreringsteknikker holder den ute mange trusler, som phising, virus og søppelpost.

 

Hva er trusselen?

Phishing er det vi kaller det når noen fisker etter sensitiv informasjon for å misbruke den. Et eksempel kan være en epost som ber deg om å logge inn i nettbanken via en link i eposten. Da kan du uforvarende komme til å gi fra deg innloggingsinformasjonen din.

Virus er skadeprogrammer som kan gjøre alt fra å skape bakdører som gir uautorisert tilgang til systemet, til programmer som krypterer data, for så å forlange penger for å dekryptere det igjen.

Søppelpost regnes for å utgjøre 90-96% av alle eposter. Dette er noe som kaster bort tid og andre ressurser, i tillegg til at det for mange er et stort irritasjonsmoment.

 

Hvordan fungerer det?

Før en epost når deres server/maskiner, vaskes den av SecureMail, som filtrer ut alt skadelig. Alle utgående eposter blir også vasket, slik at dere ikke uforvarende sender virus eller søppelpost videre. Om serveren mister nettforbindelse, setter SecureMail alle epostene i kø til serveren er på nett igjen.

 

Hvorfor velge SecureMail?

SecureMail er 99% effektiv i å fjerne søppelpost, phishing og eposter med virus. Det kreves ingen innstallasjon av hardvare eller lokal programvare, og programmet er forenelig med alle epost servere.

Takket være skyløsninger kan folk i dag jobbe hvor som helst. Derfor bør også sikkerheten være skybasert. SikkerSurf er din første beskyttelse på internett, og beskytter deg selv om du ikke er koblet til bedriftsnettet.

 

Hva er trusslen?

På nett er det mange sider som fisker etter sensitiv informasjon eller infiserer pc-er og servere med skadeprogrammer. Mange ganger skal det ikke mer til enn å klikke på en link, så er skaden gjort. Noen sider overfører deg også til andre sider uten at du har bedt om det. Noen ganger kan disse sidene være skadelige.

Skulle du oppleve en slik skade, kan dette få store konsekvenser for din bedrift. Det kan bety full stopp i alt arbeid, eller til og med tap av data.

Skyløsninger har gjort arbeidsplassen mobil. Dessverre fører dette til at de ansatte ikke er beskyttet av kontorets sikkerhetssystem når de arbeider ute, og mange bedrifter opplever lite innsyn i hva som skjer i andre avdelinger, fordi de ikke er koblet til bedriftsnettet.

 

Hvordan fungerer det?

Selv om andgrepene blir stadig mer sofistikerte, brukes gjerne gamle infrastrukturer om igjen. Dette legger igjen et fingeravtrykk hver gang denne infrastrukturen brukes, som SikkerSurf bruker til å kjenne igjen skadelige sider.

SikkerSurf analyserer en side, og tar en heuristisk avgjørelse på om den er trygg eller ikke, før du engang har kommet inn på siden. Om siden skulle bli ansett for å være en risiko, blokkerer SikkerSurf opplastningen av siden. Og skulle en enhet være infisert, hindrer Umbrella angriperen i å hente ut informasjon. Løsningen er skybasert, slik at ansatte kan ta med seg beskyttelsen overalt.

 

Hvorfor velge SikkerSurf?

SikkerSurf beskytter alle brukere, uansett hvor de er og hvilket nett de er koblet til. Programmet lærer hele tiden, og er derfor alltid godt utrustet til å takle nye trusler. SikkerSurf gir bedret sikkerhet når du surfer på nett. Dessuten er det enkelt å bruke. Du trenger ingen hardvare installasjon eller manuelle programoppdateringer.

Hvorfor UPS?

I de fleste bedrifter er man avhenging av sitt datautstyr i det daglige arbeidet. Et driftsavbrudd for en bedrift er svært uønsket. Et slikt avbrudd vil kunne påvirke inntektsgenereringen og påføre bedriften unødvendige og kanskje kritiske utgifter.

Hva er en UPS?

UPS står for Uninterruptible Power Supply, og er en strømforsyningsenhet som i hovedsak sørger for to ting:

  1. Den gir strøm til datautstyret hvis strømmen blir borte. Den har et batteri, og størrelsen på dette bestemmer hvor lenge maskin kan kjøre. Dersom strømmen blir vedvarende borte vil en god UPS ved hjelp av software kunne sørge for at maskinen slår seg av kontrollert.
  2. Den utjevner variasjoner i strømnettet og beskytter mot overspenning. Utstyr kan ta skade av overspenning og plutselige strømbrudd kan skape problemer i operativsystem og programvare.

Det er to hovedtyper UPS: Online og Offline (Line interactive).
Begge typer takler strømbrudd, forskjellen ligger i evnen til å ta nettforstyrrelser som spenningsvariasjoner og støy på el-nettet (For eksempel lynnedslag). Der er online mye bedre. Grunnen er at online hele tiden lager sin egen helt rene spenning, og er altså ”inne” hele tiden. Offline kopler kun inn når strømmen går. Line Interactive er også offline, men har noe bedre støydemping og regulering av spenning.

Online:

Helt stabil utspenning, uavhengig av innspenning
Meget god demping av nettstøy
Ingen omkoplingstid til batteri ved strømbrudd
Ren sinus utgangsspenning

Line Interactive:

Noe rimeligere enn on-line
Begrenset støydemping
Begrenset spenningsstabilisering
Ingen frekvensstabilisering

Hva slags UPS bør jeg velge?

For servere og annet kristisk utstyr anbefaler vi Online UPS ettersom disse gir den beste beskyttelsen. For mindre kristiske løsninger som arbeidsstasjoner og hjemmekontor kan Line Interactive UPS velges.

Vi tilbyr databistand i forbindelse med pc, server og nettverk.